Fotowoltaika dofinansowanie

 

Fotowoltaika dofinansowanie na panele fotowoltaiczne

Dofinansowania na panele fotowoltaiczne w Polsce zyskują coraz większą popularność. Fotowoltaika to jedno z odnawialnych źródeł energii, a inwestycje w tej dziedzinie mogą wpisywać się w szereg dofinansowań ze zróżnicowanych programów pomocy finansowej, zarówno ze strony Unii Europejskiej jak i programów krajowych w tym również ze środków samorządowych.

Najbardziej popularne źródła finansowania fotowoltaiki to:

  • Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko
  • Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Programy ogłaszane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. PROSUMENT, BOCIAN)

Warunki oraz wielkość dofinansowań w dziedzinie energii odnawialnej są zmienne w każdym z programów, ponadto są one prowadzone cyklicznie.

  • Atrakcyjnym systemem wsparcia dla fotowoltaiki są warunki wprowadzone przez nową Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii. Wprowadzają one system tzw. taryf gwarantowanych FIT. Taryfy gwarantowane to stawki za nadwyżki energii, które są sprzedawane do sieci w cenach korzystnych dla producenta prądu. Taki system jest gwarantowany przez 15 lat i pozwala na wysoką stopę zwrotu inwestycji.

© by Elve - Fotowoltaika 

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony