Fotoogniwa - definicja

Fotoogniwa

Fotoogniwa to ogniwa słoneczne, które są najmniejszym elementem panelu fotowoltaicznego. Jest to element zbudowany z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu), wykorzystujący zjawisko efektu fotowoltaicznego celem wyprodukowania energii elektrycznej. Energia powstała w pojedynczym fotoogniwie jest niewielka, dlatego celem zwielokrotnienia produkcji energii fotoogniwa łączy się szeregowo w panel fotowoltaiczny.

© by Elve - Fotowoltaika 

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony