Przyłącze energetyczne - definicja

Przyłącze energetyczne jest elementem sieci energetycznej. Jest to element, który służy do przyłączenia instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego lub przemysłowego do publicznej sieci energetycznej zakładu dystrybucyjnego. Przyłącze energetyczne musi być zgodne z warunkami przyłączenia wydanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wyróżniamy dwa typy przyłącza energetycznego:

  • przyłącze napowietrzne
  • przyłącze kablowe

 

© by Elve - Fotowoltaika 

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony