Fala upałów w Polsce ma swoje skutki uboczne w postaci problemów z dostawą energii z zakładów energetycznych. Podobna sytuacja miała miejsce w naszym kraju w latach 80-tych. Ponad 30 lat później nadal pozostajemy w dużym stopniu bezradni wobec natury. Rozwiązaniem problemu, zwłaszcza dla odbiorców biznesowych, może być rozpowszechnienie instalacji fotowoltaicznych, osiągających maksimum wydajności podczas największych upałów.

Fotowoltaika rozwiązaniem? Braki prądu z powodu upałów.

Dlaczego ograniczenia?

Powodem wprowadzenia ograniczeń w dostawie energii elektrycznej są zredukowane możliwości produkcji energii przez elektrownie. Kłopoty z produkcją wynikają bezpośrednio z wyłączenia części bloków energetycznych na skutek awarii oraz deficytu wody.

Woda to niezbędny czynnik podczas produkcji prądu elektrycznego, ponieważ schładza skraplacze turbin. Nie dość, że wody ubywa ze względu na wysychanie rzek i zbiorników wodnych, to jej temperatura jest wysoka, co wpływa negatywnie na sprawność chłodzenia.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony obywateli – przede wszystkim wymienia się tutaj klimatyzatory działające na wysokich obrotach, niekiedy przez całą dobę.

Kto musi zmniejszyć zużycie energii?

Ze względu na upały i ich wyżej wymienione skutki Operator Systemu Przesyłowego regularnie publikuje informacje o obowiązujących stopniach zasilania. Aby zapewnić komfort indywidualnym odbiorcom prądu, limity poboru energii narzuca się zakładom o mocy powyżej 300 kW.  Ograniczenia te określa się na podstawie planu wprowadzania limitów w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, który uzgadnia się z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzany przez Radę Ministrów.

W normalnych warunkach zapotrzebowanie na moc w Polsce szacuje się na 25 GW, a w ostatnich, upalnych tygodniach, na około 22 GW, natomiast podaż na około 21 GW.

Wiele zakładów przemysłowych zostało zmuszonych do ograniczenia zużycia poprzez wyłączenie części maszyn, a jedno z największych centrów handlowych w kraju, CH Bonarka w Krakowie, musiało wyłączyć klimatyzację oraz część oświetlenia.

Stopnie zasilania

Stopnie zasilania to określenie limitów poboru mocy wprowadzanych dla większych odbiorców, by w razie niedoboru energii możliwy był nieograniczony jej pobór przez odbiorców indywidualnych. Stopniom zasilania przyporządkowuje się liczby z przedziału 11-20.

Zakłady o mocy powyżej 300 kW obowiązuje w najgorszym wypadku 20. stopień zasilania, co oznacza, że zakład może pobrać moc do wysokości ustalonego minimum, zachowując bezpieczeństwo ludzi oraz zapobiegając uszkodzeniu lub zniszczeniu obiektów technologicznych. Dla porównania standardowy 11. stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w wysokości ustalonej w planie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii (pobór mocy umownej).

Fotowoltaika – rozwiązaniem?

Wydarzenia z ostatnich dni w Polsce pokazują, jak bardzo ważna jest dywersyfikacja źródeł energii. Doświadczenia naszych bliskich sąsiadów zwracają uwagę, że kłopotów z ograniczaniem dostaw oraz poboru energii można uniknąć. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w różnego rodzaju zakładach poza obniżeniem kosztów zakupu energii elektrycznej na co dzień, zapewnia także bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Ponadto może w dużym stopniu redukować obciążenie sieci przesyłowych. Szczytowa produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki przypada właśnie na miesiące letnie, w których – tak jak obecnie – możemy jeszcze niejednokrotnie doświadczać podobnych problemów związanych z limitowaniem dostaw energii elektrycznej.

 

Zobacz inne artykuły na temat fotowoltaiki:

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony