Fotowoltaika - ElveCzy wiesz, że do powierzchni Ziemi w ciągu godziny dociera więcej energii ze Słońca, niż cała ludzkość jest w stanie zużyć przez rok? Potencjał energetyki słonecznej jest niepodważalny, co potwierdza dynamicznie rosnąca ilość instalacji fotowoltaicznych, wykorzystujących promieniowanie słoneczne. Zatem co to jest ogniwo fotowoltaiczne i jak ono działa?

 

Prąd ze słońca czyli… fotowoltaika

Ogniwem fotowoltaicznym nazywamy materiał półprzewodnikowy, który ma za zadanie przekształcić energię promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Termin wywodzi się połączenia słów z języka greckiego, w którym photos znaczy światło, oraz włoskiego, gdzie volt pochodzi od nazwiska badacza zjawisk elektrycznych Alessandro Volty. Gdy promienie słoneczne (a dokładniej fotony) padają na materiał półprzewodnika o niejednorodnej strukturze, w ogniwie powstaje różnica potencjałów, czyli napięcie elektryczne. Ogniwa fotowoltaiczne produkują prąd stały, zatem niezbędny jest element instalacji nazywany inwerterem (falownikiem), który odpowiada za przekształcenie prądu stałego w zmienny.

Obecnie większość ogniw fotowoltaicznych produkowana jest z krzemu krystalicznego. Napięcie jednego ogniwa to około 0,5 wolta, dlatego pojedyncze ogniwa łączone są szeregowo w panele fotowoltaiczne, które są coraz częściej widać na naszych dachach.

Alternatywa dla paliw kopalnych

Energetyka słoneczna jest jednym z odnawialnych źródeł energii i stanowi jednocześnie jedną z najczystszych jej form. Produkcji prądu elektrycznego w panelach fotowoltaicznych nie towarzyszy hałas ani emisja szkodliwych dla środowiska gazów. Ponadto, fotowoltaika nie powoduje w żaden sposób uszczuplenia zasobów energii słonecznej.

Energetyka słoneczna stanowi alternatywę dla paliw kopalnych, które obecnie są bardzo intensywnie eksploatowane, co pociąga za sobą ryzyko szybkiego ich wyczerpania. Ponadto, podczas spalania paliw konwencjonalnych, dochodzi do emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych oraz powstawania niepotrzebnych odpadów. Produkcja energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych jest praktycznie bezobsługowa i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i niezależność.

Gdzie można zastosować fotowoltaikę?

Możliwości zastosowania konwersji fotowoltaicznej są bardzo zróżnicowane – od niewielkich ogniw używanych w kalkulatorach czy ładowarkach, przez instalacje stosowane przy sygnalizacjach drogowych czy oświetleniu zewnętrznym oraz zasilaniu satelit, po zestawy, które pokrywają częściowe lub całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w domach jednorodzinnych lub różnego rodzaju zakładach i budynkach użyteczności publicznej.

Fotowoltaika w Polsce

Zdaniem niektórych, Polska nie jest krajem, którego nasłonecznienie można porównywać choćby do Włoch czy Hiszpanii, dlatego zastosowanie fotowoltaiki jest dla niej nieuzasadnione.

W praktyce natomiast trzeba zauważyć, że Niemcy, których klimat można porównać do polskiego, to jedno z państw przodujących w produkcji energii elektrycznej właśnie ze Słońca. W 2014 roku moc instalacji fotowoltaicznych na świecie wynosiła aż 180 GW, przy czym zaobserwowano wzrost o 40 GW w stosunku do roku poprzedniego. W Niemczech moc instalacji w roku 2014 wynosiła około 40 GW, co pozwalało pokryć blisko 7% zapotrzebowania na energię elektryczną tego kraju.

Korzyści dla użytkownika

Poza wymienionymi wcześniej korzyściami dla środowiska naturalnego, inwestycja w panele fotowoltaiczne ma szereg innych zalet. Stanowi ona dla użytkownika niezależne źródło energii elektrycznej, którą może on zużywać na potrzeby własne lub sprzedawać do sieci energetycznej.

Urządzenia takie jak zmywarki, pralki, komputery, lodówki i inne mogą z powodzeniem korzystać z prądu wyprodukowanego przez ogniwa. Zmniejsza się w ten sposób ilość energii pobranej z sieci, co w konsekwencji prowadzi do zredukowania, często znacznego, wysokości rachunków za prąd.

Ponadto, jak wynika z obserwacji oraz prognoz rynku energetycznego, cena prądu będzie stale rosła na przestrzeni kolejnych lat, co stanowi kolejny argument za rozważeniem inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

Zainwestuj w Twoją własną elektrownię fotowoltaiczną i ciesz się wymiernymi korzyściami przez wiele lat!

 

Zobacz inne artykuły na temat fotowoltaiki:

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony