Nie jest tajemnicą, iż sprawność działania instalacji fotowoltaicznej zależy głownie od warunków pogodowych. Często poddawane jest w wątpliwość jej działanie w zimie. Należy jednak pamiętać, że fotowoltaika działa cały rok, choć trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że w sezonie zimowym produkcja energii będzie mniejsza niż latem. Warunki zimowe sprawiają,  że w tym okresie ze względu na krótsze dni i mniejsze nasłonecznienie, nasza instalacja będzie pracować krócej i produkować będzie mniej energii.

Jak niskie temperatury wpływają na działanie paneli fotowoltaicznych?

Ciekawym faktem jest to, że niskie temperatury w słoneczne zimowe dni korzystnie wpływają na działanie paneli. Jest to spowodowane tym, że najwyższą sprawność ogniwa PV uzyskują przy niskich temperaturach. Obecnie dostępne technologię produkcji sprawiają, że fotowoltaika może pracować przy temperaturach nawet do -40 oC. Wraz ze spadkiem temperatury paneli zwiększa się napięcie modułu, nie ma to natomiast dużego wpływu na wartość natężenia prądu. Dzięki temu wzrasta moc panelu. Ten parametr zmienia się w mniejszym lub większym stopniu w zależności od typu zainstalowanych modułów.

Jednym z zimowych problemów może okazać się padający śnieg. Pomimo tego, że statystycznie w ostatnich latach nie było w naszym kraju dużych opadów, jest on problematyczny. Jeżeli panele są ustawione pod odpowiednim kątem  to dzięki hartowanej szybie o niskim współczynniku chropowatości, znajdującej się na wierzchniej części panelu,  pokrywa śnieżna  będzie z czasem ześlizgiwać się samoczynne.Ważne jest, aby panele były ustawione w pewnej odległości od powierzchni dachu, aby śnieg ześlizgując się nie natrafił na przeszkodę.

Czy panele fotowoltaiczne w zimie trzeba odśnieżać?

Często pojawia się pytanie czy trzeba odśnieżać panele kiedy zostaną zasypane przez śnieg. Nie ma konieczności odśnieżania modułów fotowoltaicznych, natomiast można to zrobić we własnym zakresie,jednak należy robić to bardzo ostrożnie i delikatnie, tak by nie zniszczyć przypadkiem panelu lub nie zarysować powierzchni szyby.

Panele fotowoltaiczne w zimie

Źródło: http://www.instalacjebudowlane.pl/8409-77-12394–fotowoltaika-w-okresie-zimowym.html

Z powyższego wykresu obrazującego uzyski energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp wynika  że uzyski energii w okresach zimowych są faktycznie niższe niż w pozostałych miesiącach jednak instalacja cały czas działa dostarczając nam energię. Każda wyprodukowana kilowatogodzina powiększa oszczędności właściciela instalacji.

Podsumowanie

Podsumowując, instalacja fotowoltaiczna jest instalacją całoroczną. Pomimo tego, że zimą uzyski energii są niższe to w rachunku ekonomicznym należy spojrzeć na całoroczny cykl rozliczeniowy jako całość. W zależności od indywidualnych uwarunkowań zimą produkcja energii jest bardzo różna, jednak w rozrachunku całorocznym zysk jest zawsze po stronie inwestora.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony