Obecnie większość uwagi mediów odnośnie instalacji fotowoltaicznych poświęcona jest rozwiązaniom dedykowanym domom jedno- lub wielorodzinnym. Tymczasem jeszcze lepszą opłacalność i większy potencjał ma wykorzystanie technologii fotowoltaicznej dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych które najwięcej prądu zużywają za dnia kiedy uzyski energii są największe. Instalacja fotowoltaiczna zapewnia firmie wiele korzyści, jest to niezwykle atrakcyjna forma zróżnicowania źródeł energii oraz ograniczenia kosztów.

Prąd elektryczny, który jest produkowany przez panele fotowoltaiczne, wykorzystuje się w dwojaki sposób:

  • zużycie energii na potrzeby własne przedsiębiorstwa,
  • sprzedaż nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci energetycznej.

Wykorzystanie prądu produkowanego przez panele fotowoltaiczne

Zwykle korzysta się z obu rozwiązań jednocześnie, ponieważ jest to opcja najbardziej opłacalna. Długo wyczekiwana Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. mówi, że zakład energetyczny ma obowiązek podłączenia instalacji do sieci, a ponadto musi również odkupić nadwyżki wyprodukowanego prądu, co stwarza niezwykle korzystną sytuację dla przedsiębiorców.

 

Produkcja energii elektrycznej na potrzeby firmy

W momencie, gdy zakład pracuje prąd produkowany przez instalację fotowoltaiczną zaspokaja potrzeby wszystkich lub części urządzeń w przedsiębiorstwie. Powyższe rozwiązanie pozwala ograniczyć pobór energii od dystrybutora, co prowadzi do znacznego obniżenia rachunków za prąd w skali roku. Skala oszczędności jest sprawą indywidualną, zależną od mocy instalacji fotowoltaicznej oraz zapotrzebowania firmy na energię.

 

Sprzedaż nadwyżek energii

Fotowoltaika dla firmy - nadwyżki energiiW czasie, kiedy przedsiębiorstwo nie pracuje (np. weekendy, święta, godziny słoneczne poza godzinami pracy zakładu), całość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne jest sprzedawana do zakładu energetycznego, który jest zobowiązany tę energię odkupić. Fotowoltaika w tym przypadku stanowi czysty zysk dla przedsiębiorstwa – gdy firma posiadająca instalację w danym momencie nie pracuje (np. weekend) i teoretycznie nie przynosi dochodów, w praktyce zarabia dzięki produkcji prądu z instalacji.

 

Przy sprzedaży energii elektrycznej istnieje również możliwość uzyskania Zielonych Certyfikatów w ramach produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a co za tym idzie – uzyskania dodatkowych dochodów. Jest to kolejny już argument na poczet opłacalności fotowoltaiki.

 

Symulacja fotowoltaiki dla firmy

Symulacja zwrotu - fotowoltaika dla firmy w MielcuW wyniku symulacji uzysków z instalacji fotowoltaicznej przeprowadzonej dla przedsiębiorstwa znajdującego się w województwie podkarpackim, pod miejscowością Mielec, przedstawiono przewidywane uzyski z instalacji fotowoltaicznej.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną powyższego przedsiębiorstwa wynosi około 76MWh rocznie. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 28 kWp pokryłaby w skali roku ponad 36% zapotrzebowania na energię przedsiębiorstwa. Ponadto, w miesiącach wiosenno-letnich, instalacja jest w stanie wyprodukować taką ilość energii elektrycznej, że pokryje ona zapotrzebowanie przedsiębiorstwa aż w 50%.

 

Leasing i kredyt, a instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna może być przedmiotem kredytowania bankowego lub preferencyjnej pożyczki na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieje również możliwość wzięcia instalacji fotowoltaicznej w leasing, który stanowi przewagę nad kredytem bankowym w kwestii tarczy podatkowej.

 

Stopa zwrotu

Wykorzystanie energii na potrzeby własne oraz sprzedaż do sieci energetycznej pozwala na osiągnięcie stopy zwrotu inwestycji rzędu około 10-15% rocznie. Jakakolwiek dotacja czy preferencyjna pożyczka, którą można pozyskać, poprawia dodatkowo ekonomikę takiej inwestycji. Należy zaznaczyć, że instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją na wiele lat, ponieważ żywotność paneli wynosi, co najmniej 30 lat i w tym okresie zainwestowana kwota zwraca się kilkukrotnie.

 

Fotowoltaika dla firm zapewnia… niezależność od zakładu energetycznego

Niezależność od zakładu energetycznego - fotowoltaika dla firmPoza powyżej wymienionymi korzyściami płynącymi z inwestycji w instalację fotowoltaiczną, dodatkowo fotowoltaika jest skutecznym sposobem na częściowe uniezależnienie się od dostawcy energii. Niejednokrotnie przedsiębiorstwo ponosi straty, które są wynikiem ograniczeń w poborze mocy narzuconych przez zakład energetyczny, zwłaszcza latem. Skutkuje to często znaczącym spadkiem produkcji oraz stratami finansowymi. Prąd z systemu fotowoltaicznego zapewnia, że dana firma może nadrobić niedobory energii i cieszyć się optymalną produkcją – opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną jest w tym wypadku niepodważalna.

 

Zobacz inne artykuły na temat fotowoltaiki:

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony