Po przeanalizowaniu obowiązującego prawa oraz skonsultowaniu się z podmiotami decyzyjnymi w tematyce mikroinstalacji OŹE teraz już wiemy. Rolnicy mogą korzystać z tzw. systemu opustów, czyli korzystnego sposobu rozliczania małych instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika dla rolnictwa – jak to z nią jest? Na tym skupimy się w dzisiejszym tekście.

Fotowoltaika dla rolnictwa

Rolnictwo obejmuje duży zakres działalności. Od upraw, gdzie produkty rolne muszą być poddane obróbce lub przetrzymywaniu w kontrolowanej atmosferze (np. suszenie zboża, chłodzenie owoców po zbiorach), po chów zwierząt, który wymaga np. chłodzenia mleka, jaj. Branże rolnicze charakteryzują się wspólną cechą – wymagają dużych ilości energii elektrycznej w nieregularnych odcinkach czasowych (w skali doby i roku). W kontekście mikroinstalacji fotowoltaicznych skutkuje to oddaniem do sieci dużej części produkowanej przez panele energii elektrycznej. Właśnie dlatego ważne jest jej korzystne rozliczenie.

Prosumencki system opustów

Ciągnik. Fotowoltaika dla rolnictwa. ElveW ustawie o OŹE prosument został określony jako wytwórca energii elektrycznej (z mikroinstalacji OŹE) zużywający ją na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Działalność rolnicza kwalifikuje się więc do systemu opustów. Potwierdził to p. Andrzej Kaźmierski – dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa  Energii, a także przedstawiciel PGE – Operatora Systemu Dystrybucyjnego – odpowiedzialnego za przyłączanie mikroinstalacji do sieci. Pełny artykuł, w którym zawarta jest odpowiedź Ministerstwa Energii na nasze zapytanie dot. rozliczania mikroinstalacji w przypadku działalności rolniczej, został opublikowany przez portal gramwzielone.pl. http://gramwzielone.pl/trendy/26888/me-rolnicy-moga-korzystac-z-systemu-opustow

System opustów polega na możliwości oddania do sieci energii elektrycznej z mikroinstalacji oraz odebrania jej w późniejszym okresie. Energia oddana i pobrana z sieci bilansowana jest corocznie w stosunku 0,8:1 (dla mikroinstalacji do 10kW) oraz 0,7:1 (do 40kW). Oznacza to w praktyce magazyn energii o sprawności 80% (lub 70%) w postaci sieci elektroenergetycznej. Problem sezonowego poboru energii w rolnictwie właśnie został rozwiązany.

Rolnik też prosument!

Czy fotowoltaika dla rolnictwa i możliwość skorzystania z systemu opustów zwiększy zainteresowanie rolników energetyką prosumencką? W branżach o nieregularnym poborze mocy bilansowanie roczne znacznie zmienia ekonomikę instalacji fotowoltaicznej. Co więcej, elektrownię słoneczną można dobrać tak, by jej produkcja pokryła całe zapotrzebowanie roczne budynku. Dzięki temu prosument nie wydałby już ani złotówki na pobraną energię z sieci, a oszczędzonymi pieniędzmi mógłby rozwijać gospodarstwo. Rolnicy powinni jeszcze raz przeanalizować opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

 


Sprawdź inne artykuły o podobnej tematyce:

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony