Nawiązując do publikowanych obliczeń, w ciągu pięciu lat fotowoltaika wyprodukuje tyle energii, ile powstałoby przy użyciu prawie 8 milionów ton ropy naftowej. Sektor energetyki słonecznej ma coraz większy udział w rocznej produkcji energii i małymi krokami wypiera źródła energii konwencjonalnej. Czy wiesz, jak dużą rolę w światowej energetyce odgrywa fotowoltaika?

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika jest obecnie dziedziną energetyki, która rozwija się bardzo prężnie na całym świecie. Według danych European Photovoltaic Industry Association, pod koniec 2013r. łączna zainstalowana moc w tym sektorze wynosiła 138,83 GWp. Niezwykły jest fakt, że prawie 30% tej liczby stanowi moc instalacji wybudowanych tylko w ciągu 2013 roku (38,4 GWp).Rok 2013 był niewątpliwie przełomem pod względem zainstalowanej mocy, ponieważ w latach 2011-2012 instalowano rocznie moc 30 GWp.

Powyższe dane to moc zainstalowana systemów fotowoltaicznych. Warto wiedzieć, jaką ilość energii mogą one wyprodukować. Wszystkie instalacje fotowoltaiczne na świecie w 2013 roku były stanie wytworzyć przynajmniej  160 TWh (terawatogodzin) energii elektrycznej rocznie. Dla lepszego zobrazowania ogromu tej energii – pokryłaby ona potrzeby 45 milionów gospodarstw domowych. Taka ilość energii jest przeciętnie produkowana przez 32 elektrownie węglowe o bardzo dużej mocy, ponad 1GW każda.  Jak ilość energii z fotowoltaiki kształtuje się na tle energii wyprodukowanej ze wszystkich źródeł, zarówno odnawialnych i konwencjonalnych? Odnosząc się do całkowitej produkcji energii na świecie wg raportu z 2014 roku publikowanego w ramach programu Photovoltaic Power Systems Programme – fotowoltaika stanowiła 1% w globalnym miksie energetycznym, a w europejskim aż 3%. Jest to wynik niezwykle optymistyczny i znacznie przekraczający wcześniejsze prognozy rozwoju energetyki słonecznej. Mało kto przewidywał, że stosunkowo młoda technologia, jaką jest fotowoltaika, będzie cieszyła się dużą popularnością w tak krótkim czasie.

Fotowoltaika na świecie

Przyszłość fotowoltaiki

Fotowoltaika jest jednym z sektorów odnawialnych źródeł energii. Jeśli chodzi o ogół OZE, ich udział w miksie energetycznym w 2012 roku stanowił 20,8%. Porównując  fotowoltaikę do innych odnawialnych źródeł energii, jest to technologia dość młoda. Zarówno energia wiatru, energia geotermalna, a przede wszystkim energia wodna była wykorzystywana na dużą skalę długo przed rozpowszechnieniem fotowoltaiki. Fakty te świadczą o dużym potencjale tego sektora – prawdopodobnie, w niedalekiej przyszłości,  fotowoltaika będzie najbardziej rozpowszechnionym z odnawialnych źródeł energii.

Energetyka europejska

Udział Europy w powyższym zestawieniu na rok 2013 był znaczny i stanowił on 81,4 GW, czyli prawie 60% całkowitej mocy zainstalowanej na świecie.

Rynek fotowoltaiczny w Europie stanowił 3% w całkowitej produkcji energii tego kontynentu. Zdecydowanie największy odsetek instalacji fotowoltaicznych powstał u naszych sąsiadów, w Niemczech – ich moc zainstalowana w 2013 roku sięgała 39 GW czyli prawie połowę mocy instalacji w całej Europie. Drugie miejsce pod względem mocy zainstalowanej w Europie zajmują Włochy oraz Wielka Brytania. W 2013 roku Włochy, które dotąd zajmowały drugie miejsce po Niemczech pod względem zainstalowanej mocy, straciły swą pozycję na rzecz Wielkiej Brytanii.

Fotowoltaika i jej rozwój

Energetyka polska

Fotowoltaika w Polsce jest wciąż technologią mało znaną, jednak w ciągu kilku ostatnich lat poczyniła ogromny postęp, który był zaskoczeniem dla specjalistów z branży energetyki słonecznej. Świadomość społeczeństwa pozwoliła w 2014 roku na osiągnięcie 21 MWp mocy zainstalowanej w sektorze fotowoltaiki. W odniesieniu do polskiej energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, wartość ta stanowiła 0,05% całkowitej mocy zainstalowanej. Warunki słoneczne w Polsce są porównywalne do warunków przodujących w sektorze fotowoltaiki Niemiec i znacznie korzystniejsze niż w Wielkiej Brytanii, która znajduje się na drugim miejscu pod względem mocy zainstalowanej w Europie. Możemy zatem z powodzeniem dokładnie prognozować uzyski z instalacji słonecznych, bazując na doświadczeniach naszych sąsiadów. Potencjał Polski jest naprawdę duży, a dzięki nowej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii i wsparciu Państwa rynek fotowoltaiki będzie dynamicznie się rozwijał.

EPIA (European Photovoltaic Industry Association), Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018, 2014.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony