Instalacja fotowoltaiczna pracuje w ciągu dnia z różną mocą, zależnie od natężenia promieniowania słonecznego. Jednak to nie moc osiągana przez nią jest najważniejsza, a suma energii jaką uzyskujemy w ciągu roku.

Na ilość wyprodukowanej energii w instalacji fotowoltaicznej wpływ ma szereg czynników. Podstawowym parametrem jest moc nominalna instalacji, wyrażona w kWp (kilowatt peak). Aktualnie na polskim rynku dominują systemy o mocy do 40 kWp.

Co wpływa na ilość energii, którą może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna?

Na uzyski kluczowy wpływ ma nasłonecznienie, czyli ilość energii jaka trafia na jednostkę powierzchni Ziemi w określonym czasie (najczęściej w roku). Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w cyklu rocznym. Około 80% rocznego nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni (od kwietnia do września). Co więcej, w każdym regionie występują okresowe zmiany nasłonecznienia wywołane zjawiskami klimatycznymi, zachmurzeniem czy też zanieczyszczeniem powietrza (np. przez przemysł).

Przykładowo w naszym kraju lepsze warunki nasłonecznienia występują na południu, niż na północy. Roczna średnia suma usłonecznienia (godzin słonecznych) w Polsce wynosi około 1600 godzin. Natomiast średnie roczne nasłonecznienie wynosi około 1050 kWh/m2. Dane te są uzyskiwane jako średnia pomiarów z wielolecia i zatem realna wartość w danym roku może się różnić, w zależności od warunków pogodowych, najczęściej w granicach +/- 10%.

Ile energii może wyprodukować instalacja fotowoltaicznaIlość generowanej energii zależy od ilości promieniowania słonecznego docierającego do modułów, dlatego istotne jest ustawienie paneli w odpowiednim kierunku (na półkuli północnej najkorzystniejsze jest ustawienie modułów dokładnie na południe) oraz pod odpowiednim kątem (optymalne nachylenie paneli zależy od szerokości geograficznej na jakiej znajduje się inwestycja. W Polsce jest to 30-35°).

Ponadto, na ilość energii jaką możemy uzyskać z instalacji wpływ ma zacienienie modułów. Najkorzystniej jest ustawić panele tak, aby zarówno w ciągu dnia jak i całego roku nie występowało żadne zacienie. Nie zawsze jest to możliwe, jednak należy mieć na uwadze to, że bardziej ekonomicznie uzasadnione może być zainstalowanie mniejszej ilość paneli, które będą mogły pracować z pełną mocą, niż montaż większej ilości często zacienionych modułów. Elementami, które powodują cień na dachu są najczęściej kominy, anteny, ogniomury, ale także inne panele (w przypadku źle dobranej odległości między rzędami).

Końcowym czynnikiem wpływającym na ilość wyprodukowanej energii jest sprawność całego układu. Ma na nią wpływ jakość falownika oraz sprawność z jaką przetwarza prąd stały na prąd przemienny, odpowiedni dobór przekroju kabli, a także zminimalizowanie długości trasy kablowej (szczególnie po stronie prądu stałego).W przypadku instalacji o mocy 40 kWp w której moduły są ustawione dokładnie na południe, bez zacienień oraz nachylone są pod kątem 30° (w warunkach polskich), z trasą kablową o optymalnej długości oraz przekroju, możemy uzyskać około 42 000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Podsumowanie: Ile energii może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna?

Podsumowując, ilość energii wyprodukowanej w ciągu roku przez instalację fotowoltaiczną jest zmienna w latach. Oprócz wpływu warunków atmosferycznych zależy także od właściwego zaprojektowania instalacji przez specjalistę. Bardzo ważne jest, aby projektant właściwie umiejscowił panele oraz odpowiednio dobrał komponenty, tak aby jak najbardziej wykorzystać potencjał miejsca w którym chcemy ulokować naszą inwestycję, a co za tym idzie – zmaksymalizować uzysk energii.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony