Fotowoltaika dla firm daje możliwość ograniczenia kosztów działalności poprzez znaczne obniżenie wysokości rachunków za prąd. Instalacja fotowoltaiczna jest również zabezpieczeniem przed stale rosnącymi cenami energii i pozwala zarobić na odsprzedaży nadwyżek prądu do sieci energetycznej. Ogromną zaletą pracy instalacji jest fakt, że najwięcej energii produkuje ona w godzinach 7-18, czyli wtedy, kiedy obserwuje się największy pobór energii ze strony firm.

Fotowoltaika dla firm - instalacje

Jak duża powinna być instalacja fotowoltaiczna?

Moc elektrowni słonecznej dla firmy, a zatem również jej rozmiar, jest zależna od możliwości i oczekiwań, jakie przedstawia klient. Przedsiębiorcy produkują z instalacji fotowoltaicznej energię głównie na własne potrzeby oraz odsprzedają prąd do sieci w czasie, kiedy firma nie pobiera energii elektrycznej. Instalację dobiera się w oparciu o zapotrzebowanie na prąd, które przedstawia właściciel.

Gdzie zainstalować panele fotowoltaiczne?

Miejsce instalacji zależy od indywidualnych możliwości i opcji. Panele można instalować zarówno na dachu jak i na gruncie, spotyka się również instalacje na elewacji. Istotne jest, aby mieć na uwadze występujące obecnie lub w przyszłości zacienienie dachu/terenu pod zabudowę, które znacznie obniża sprawność instalacji. Odpowiedni dach powinien charakteryzować się brakiem zacienienia ze strony kominów, drzew, innych budynków itp. Jeżeli przedsiębiorstwo jest w fazie budowy a rozważamy zainstalowanie fotowoltaiki – warto już na tym etapie zweryfikować, jakie będą możliwości instalacji paneli i odpowiednio dopasować projekt dachu budynku, aby w przyszłości uzyskiwać jeszcze lepsze efekty.

Cena fotowoltaiki dla firm

W zależności od oczekiwań inwestora, dobiera się instalację, która pokrywa część lub całość zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwie. Wraz ze wzrostem wielkości instalacji, cena jednostkowa za kW maleje. Zależnie od zainstalowanej mocy, ilości energii wyprodukowanej, wykorzystanej lub sprzedanej, można obliczyć stopę zwrotu inwestycji, która wynosi 10-15% rocznie. Koszt utrzymania instalacji jest niewielki, wiąże się on jedynie z okresowymi przeglądami elementów instalacji i myciem paneli.Decydując się na instalację fotowoltaiczną dla firmy, istnieje możliwość uzyskania kredytu lub skorzystania z leasingu.

instalacja fotowoltaiczna w przypadku fotowoltaiki dla firm

Korzyści z fotowoltaiki dla firm

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy przynosi wymierne korzyści:

  • Zapewnia niezależność energetyczną – energia wyprodukowana przez panele pokrywa część lub całość zapotrzebowania na prąd, co uniezależnia zakład od dostaw energii elektrycznej
  • Przynosi oszczędności w postaci mniejszych rachunków za prąd
  • Uniezależnia od wzrastających cen energii elektrycznej
  • Umożliwia amortyzację kosztów inwestycyjnych i odpis od podstawy opodatkowania
  • Daje możliwość sprzedaży nadwyżek energii w czasie, kiedy zakład jej nie pobiera za stałą cenę, określoną w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii
  • Umożliwia zagospodarowanie powierzchni dachów lub nieużytków
  • Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga stałej obsługi
  • Zapewnia energię elektryczną pochodzącą z ekologicznych źródeł
  • Zwiększa wartość nieruchomości
  • Umożliwia pracę przedsiębiorstwa w momencie wprowadzenia ograniczeń poboru prądu, utrzymując tym samym produkcję na optymalnym poziomie

Wizerunek firmy

Pomijając wcześniej wymienione zalety instalacji fotowoltaicznej, nie bez znaczenia jest również wizerunek przedsiębiorstwa, które korzysta z ekologicznych rozwiązań produkcji prądu.

Firma produkująca „zieloną energię” jest postrzegana jako świadoma i odpowiedzialna ekologicznie, co podnosi prestiż firmy jako ograniczającej negatywny wpływ na środowisko i korzystającej z nowoczesnych technologii.

Społeczeństwo szanuje świadomych przedsiębiorców, a ekologia jest obecnie czynnikiem, który jest coraz bardziej zauważany i doceniany przez klientów. Korzystanie z usług firmy niezależnej energetycznie oraz szanującej środowisko będzie pojawiało się coraz wyżej na liście priorytetów klientów.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony