Fotowoltaika jest sektorem energetyki odnawialnej, który na przestrzeni ostatnich lat odnotował bardzo duży rozwój. Jeszcze kilka lat temu w Polsce pojęcie energii słonecznej najczęściej przywodziło na myśl kolektory słoneczne. Dziś społeczeństwo zaprzyjaźnia się z fotowoltaiką, a liczne zalety oraz chęć zastosowania ekologicznych rozwiązań sprawnie napędzają światowy rynek. Warto wiedzieć, kto obecnie ma największy udział na rynku fotowoltaiki i jak kształtują się prognozy na najbliższe lata.

fotowoltaika

Liderzy na skalę światową

Obecnie rynek  oddawanych do użytku instalacji fotowoltaicznych na świecie jest zdominowany przez kilka krajów, przodujących zarówno w ilości corocznie instalowanej mocy jak i coraz większych uzyskach energii oraz samej produkcji komponentów instalacji fotowoltaicznych. Powodem takiego rozwoju sektora było kilka czynników. Głównymi czynnikami nie były warunki słoneczne danego kraju, ale determinacja w kierunku inwestowania w alternatywne źródła energii oraz wsparcie ze strony państwa w postaci taryf zwrotnych na odkup prądu (FIT=Feed-in Tariff). Obecnie najwyższe pozycje na rynku fotowoltaiki zajmują Chiny, Japonia oraz Stany Zjednoczone. W ciągu 2013 roku Chiny zainstalowały prawie 12 GW, Japonia 7 GW a USA 5 GW. Tak duży udział fotowoltaiki w tych krajach spowodowany jest bardzo wczesnym zainteresowaniem tym sektorem – właśnie tam powstawały pierwsze ogniwa, moduły, a następnie instalacje fotowoltaiczne. Indie, Korea oraz Kanada to kraje, których moc zainstalowana nie dorównuje jeszcze pionierom, natomiast odnotowuje się tam niezwykle intensywny wzrost. Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone,Niemcy oraz Wielka Brytania stanowią łącznie aż 75% światowego rynku fotowoltaiki.

Liderzy na rynku europejskim

Rynek europejski stanowił od początku duży udział w sektorze fotowoltaiki. W 2006 roku zainstalowano na całym kontynencie 1GW mocy, a w ciągu następnej dekady, rocznie instalowało się przynajmniej dziesięciokrotnie tyle. W 2013 roku cały rynek europejski stanowił 29% światowej fotowoltaiki. Spośród krajów europejskich, zdecydowanie wyróżniają się Niemcy, którzy w 2013 zainstalowali 3,3 GW, co dało im łączną moc 39 GW. Przez ostatnie 14 lat Niemcy aż 7 razy mogli się pochwalić największą zainstalowaną mocą fotowoltaiki spośród krajów świata.

Drugą pozycję w 2013 roku pod względem zainstalowanej mocy zajęła Wielka Brytania, tym samym zajmując miejsce Włoch. Można mieć wątpliwości, jeśli zastanowić się nad warunkami słonecznymi obu tych krajów. Wbrew pozorom jednak, Brytyjczycy generują naprawdę duże ilości energii elektrycznej z fotowoltaiki i zapewniają o planach utrzymania rosnącego trendu mocy zainstalowanej.Jeśli chodzi o inne kraje europejskie, które przekroczyły moc 1 GW instalacji fotowoltaicznych, są to Czechy, Rumunia oraz Grecja. Zdecydowaną większość instalacji fotowoltaicznych w Europie stanowią instalacje na dachach budynków. Instalacje gruntowe, czyli farmy fotowoltaiczne stanowią mniejszy odsetek inwestycji, co jest odzwierciedleniem bardziej wymagających uregulowań prawnych.

fotowoltaika

Prognozy rozwoju fotowoltaiki

Obecni liderzy rynku fotowoltaiki będą nadal przodować w produkcji oraz mocy instalowanej corocznie – na pierwszych pozycjach pozostawać będą Chiny, Japonia oraz USA. Przewiduje się, że wkrótce Chiny będą stanowiły ponad 40% udziału energii generowanej z fotowoltaiki. Bezpośrednim bodźcem w Chinach oraz Japonii są wprowadzone przez państwo taryfy FIT, czyli stałe stawki odkupu energii elektrycznej od producentów.

Szacuje się, że w ciągu niecałych 4 lat (do roku 2019r.) światowy rynek fotowoltaiczny będzie miał 500 GW mocy zainstalowanej, a roczny przyrost mocy będzie się kształtował na poziomie ponad 64 GW. Idąc dalej, do 2030 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 1100 GW.

W Europie możemy spodziewać się przyrostu mocy nawet do 156 GW w 2018 roku. Według mało optymistycznych scenariuszy dla Europy, fotowoltaika będzie stanowiła około 10% produkcji energii. Optymistyczne prognozy mowią o osiągnięciu aż 15% udziału w miksie energetycznym.

Fotowoltaika w Polsce

Jeśli chodzi o Polskę, zakłada się, że najbliższe lata będzie charakteryzował prężny rozwój sektora fotowoltaiki, zarówno wśród osób prywatnych jak i prowadzących działalność gospodarczą. W ciągu 5 lat (do roku 2020) przewiduje się 30-krotny wzrost obecnie zainstalowanej mocy – dawałoby to moc rzędu 600 MW!

EPIA (European Photovoltaic Industry Association), Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018, 2014.

IHS Top Solar Power Industry Trends for 2015, 2015

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony