Fotowoltaice wciąż towarzyszy spora niewiedza, a potencjalnym inwestorom nasuwa się wiele pytań odnośnie działania instalacji. Wiele osób prędzej czy później zadaje pytanie o pracę instalacji fotowoltaicznej w zimie. Trzeba zaznaczyć, że mroźne temperatury nie tylko nie mają negatywnego wpływu na panele słoneczne, ani nie zmniejszą uzysków z instalacji, a wręcz poprawiają skuteczność ich działania.

 

Mroźny słoneczny dzień a panele słoneczne

Panele fotowoltaiczne i ich działanie w zimieWiększość osób, które mają pierwszą styczność z fotowoltaiką uważa, że panele słoneczne mają najlepsze uzyski kiedy jest gorąco. Przekonanie to oparte jest na założeniu, że jeśli system wytwarza prąd dzięki działaniu promieni słonecznych, naturalnym jest, że nagrzane panele wyprodukują więcej energii elektrycznej. Jednak panele fotowoltaiczne lepiej działają właśnie wtedy, kiedy ogniwa nie są nagrzane. Obawa zatem, że silny mróz uniemożliwi pracę naszej instalacji, jest niesłuszna.  Idealną sytuacją, która miałaby odzwierciedlenie w wysokiej produkcji prądu, byłby bardzo słoneczny, ale mroźny zimowy dzień.

 

Różnice mocy w różnej temperaturze

Jeżeli faktycznie zbyt wysoka temperatura ma negatywny wpływ na moc i sprawność paneli fotowoltaicznych, nasuwa się pytanie – dlaczego tak się dzieje? Powodem jest fakt, że wraz ze wzrostem temperatury materiału zwiększają się drgania sieci krystalicznej ogniwa fotowoltaicznego. Drgania sieci krystalicznej powodują z kolei zaburzony przepływ elektronów półprzewodnika, co jest bezpośrednią przyczyną spadku napięcia i
mocy. Zimą, kiedy temperatura jest niska, drgania sieci są dużo mniejsze, a ruch elektronów bardziej uporządkowany, co jest bardzo pożądanym zjawiskiem.

Zima a działanie paneli fotowoltaicznych

Sprawność paneli słonecznych według producentów

Parametry modułów fotowoltaicznych, które są podawane przez producentów w kartach katalogowych, są wyznaczane w temperaturze 25 stopni Celsjusza. W polskich warunkach, w zimie, temperatura spada nawet do -25stopni, co nie stanowi problemu, ponieważ wówczas ich sprawność jest wyższa niż w warunkach badania. panele słoneczne mogą nagrzewać się aż do 60-70 stopni Celsjusza.

 

Od czego zależy temperatura ogniw?

To, jak bardzo nagrzeje się ogniwo przy danej temperaturze zależy od kilku czynników:

  • Przede wszystkim od temperatury powietrza. Duże natężenie promieni słonecznych jest pozytywnym zjawiskiem, jednak jest korzystniej, jeśli towarzyszy mu stosunkowo niska temperatura. Na ten czynnik nie mamy wpływu, jednak zaletą jest to, że nie mieszkamy w warunkach skrajnie upalnych i suchych. Przykładowo, na Saharze, gdzie panele słoneczne nagrzewałyby się kilkanaście stopni więcej, konieczny mógłby się okazać system chłodzenia lub pogodzenie się z faktem obniżonej sprawności produkcji prądu.
  • Duże znaczenie ma jakość modułów fotowoltaicznych. Chodzi tu nie tylko o jakość krzemu, ale również wykonanie obudowy, szyby hartowanej oraz folii. Producenci dobrej jakości ogniw z krzemu krystalicznego podają wskaźniki spadku mocy maksymalnej nie wyższe niż 0,5 na jeden stopień Celsjusza wzrostu temperatury.
  • Wiatr – ma bardzo korzystny wpływ, odpowiednia cyrkulacja pozwala znacznie obniżyć temperaturę ogniw i w efekcie pozwala uzyskać większe napięcie
  • Ulokowanie paneli – chodzi tutaj o to, by panele słoneczne zamontowane były w odpowiedniej odległości od powierzchni dachu. Zapewnienie dobrej wentylacji leży po stronie wykwalifikowanego instalatora, jego zadaniem jest montaż paneli w odległości ok. 10 cm od dachu – tak aby możliwa była swobodna cyrkulacja powietrza z tyłu paneli.

 

Zobacz inne artykuły na temat paneli fotowoltaicznych:

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony