Wokół każdej nowo wprowadzonej na rynek technologii powstaje wiele mitów. Fotowoltaika nie jest wyjątkiem od tej reguły. Mity na temat fotowoltaiki – w tym artykule obalimy kilka „półprawd” szeroko rozpowszechnionych w polskim społeczeństwie.

Panele słoneczne. Mity na temat fotowoltaiki. Elve

 

Pięć najczęściej spotykanych mitów na temat fotowoltaiki

 

1. W Polsce jest „za mało słońca”

Słońce. Mity na temat fotowoltaiki. Elve

Często powtarzanym mitem jest stwierdzenie,  że w naszym kraju natężenie promieniowania słonecznego jest zbyt niskie żeby systemy fotowoltaiczne były opłacalne. Mapy nasłonecznienia naszego kraju wskazują, że na większości  obszaru nasłonecznienie w ciągu roku wynosi ponad 1000 kWh/m². Taka ilość energii jest całkowicie wystarczającą do rozwoju energetyki słonecznej. Nasi sąsiedzi – Niemcy, przy podobnych warunkach nasłonecznienia mają  ponad 40 GW mocy zainstalowanej w systemach fotowoltaicznych.

 

 

2. Instalacja fotowoltaiczna nie działa w pochmurne dni

 

Pochmurne niebo. Mity na temat fotowoltaiki. Elve.System PV  nie przestaje działać gdy na niebie pojawiają się chmury – nawet gęste. Należy pamiętać, że pomimo zachmurzonego nieba do Ziemi dociera promieniowanie tzw. rozproszone, choć jego ilość jest zdecydowanie mniejsza niż w bezchmurne dni.  W praktyce testy wykazują, że panele generują mniej energii w warunkach słabego naświetlenia, jednak instalacja nie przestaje pracować. Każdy model panelu fotowoltaicznego zawiera w swojej karcie katalogowej informacje z jaką mocą pracuje w różnych warunkach oświetleniowych.

 

3. Fotowoltaika jest szkodliwa dla zdrowia

 

Yoga. Mity na temat fotowoltaiki. Elve

Panele PV zbudowane są z materiałów, które w większości podlegają utylizacji bądź recyclingowi. Komponenty takie jak: aluminium, szkło, krzem krystaliczny czy tworzywo sztuczne mogą zostać zutylizowane. Podobnie, konstrukcje, na których ustawiane są panele mogą zostać poddane recyclingowi. Przez całą branżę podejmowane są działania mające zapewnić utylizację wykorzystanych surowców w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Co więcej, w czasie pracy panele nie produkują zanieczyszczeń – nie wytwarzają oparów, dźwięków, promieniowania czy innych szkodliwych substancji.

 

 

4. Inwestycja w fotowoltaikę się nie zwróci

 

Oczywiście każdy przypadek jest inny i trzeba go oddzielnie analizować, jednak zarówno dla przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych, inwestycja w fotowoltaikę zwraca się w krótszym lub dłuższym czasie. Jak szybko to nastąpi zależy od wielu czynników, jakie należy uwzględnić już na etapie decyzji o inwestycji. Do czynników tych należą: szacowana średnioroczna produkcja prądu (zależy m.in. od mocy instalacji, usytuowania paneli), średnia cena 1 kWh, koszt instalacji, zmiany cen prądu w czasie. Należy także pamiętać, że inwestycja we własną elektrownię fotowoltaiczną to perspektywa najbliższych 25-30 lat.

Wieża z monet. Mity na temat fotowoltaiki. Elve

Ponadto  istnieje szereg dostępnych systemów wsparcia, takich jak dotacje, preferencyjne kredyty wraz z częściowym umorzeniem środków czy system opustów, które czynią systemy PV realnymi rozwiązaniami służącymi do oszczędzania pieniędzy poprzez  generowanie  energii elektrycznej z własnego odnawialnego źródła.

 

 

 

5. Montaż paneli fotowoltaicznych wymaga pozwolenia na budowę

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie robót  polegających na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie wymaga pozwolenia na budowę.  To znaczy, że o ile moc naszej instalacji nie przekroczy 40 kW nie mamy obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dla wykonywanej instalacji PV na gruncie lub na budynku (o ile nie wymaga to dodatkowych robót budowlanych związanych np. z wymianą dachu). Poza tym proces wykonania mikroinstalacji i podłączenia jej do sieci został uproszczony dzięki Ustawie o OZE. Opisywaliśmy go na naszym blogu w TYM  miejscu.

Solary. Mity na temat paneli fotowoltaicznych. Elve

 

Pozwolenie budowlane wraz z szeregiem dodatkowych dokumentów jest niezbędne w przypadku instalacji powyżej 40 kWp. Leży to jednak w gestii wykonawcy, który powinien kompleksowo przejść przez cały proces od pozyskania pozwoleń, aż po prawidłowe wykonanie instalacji dla klienta.

 

 

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony