Uchwalona w czerwcu zmiana treści Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii przyniosła szereg nowych regulacji, które weszły w życie w lipcu. Pojawiły się przede wszystkim nowe definicje mikro i małych instalacji OZE, a także zmieniono podział na “koszyki” aukcyjne oraz wpisano do ustawy ceny referencyjne – które do tej pory ustalało rozporządzenie Ministra Energii.

Mikroinstalacja i mała instalacja OZE

Według nowych kryteriów, jakie podaje nowelizacja ustawy o OZE, maksymalna moc zainstalowana elektryczna dla mikroinstalacji wzrosła z 40 do 50 kW. Jest to kluczowa informacja szczególnie dla przedsiębiorców planujących inwestycję we własną elektrownię słoneczną, oraz dla tych, którzy już posiadają mikroinstalację na starych zasadach. Oznacza to, że teraz mogą zamontować instalację o mocy do 50 kW bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę, bądź -w przypadku właścicieli- powiększyć instalację do mocy 50 kW. Dzięki temu może ona powstać w bardzo krótkim czasie.

W przypadku instalacji małych zakres mocy również uległ zmianie i zawiera się w przedziale od powyżej 50 kW do poniżej 500 kW [1]. Wcześniej wartości graniczne wynosiły odpowiednio 40 i 200 kW. Biorąc pod uwagę fakt, że instalacje te wyłączone są z konieczności uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, jest to ułatwienie dla części wytwórców. Posiadacze elektrowni do 500 kW nie będą musieli bowiem ubiegać się o stosowne zezwolenia.

Panele fotowoltaiczne a nowelizacja OZE

Rozliczenia

W przypadku instalacji do 500 kW za bilansowanie handlowe energii elektrycznej odpowiada tzw. sprzedawca zobowiązany – czyli sprzedawca energii elektrycznej, na którego Prezes URE nałożył obowiązek zakupu. Według nowych zapisów pokrywa on również koszty tego procesu [1]. Jest to kolejna ulga dla wytwórców energii z OZE.

Z drugiej strony jednak w ramach nowelizacji ustawy o OZE uchylono zapis wykluczający prosumenta spod działania Ustawy o podatku od towarów i usług. Zaczynają więc ich dotyczyć przepisy związane z podatkiem VAT. Warto jednak pamiętać, że według obecnych regulacji prawnych, podmioty dla których w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie wyniosła powyżej 200 tys. zł są zwolnione obowiązku płacenia go [2]. System opustów dla prosumentów nie uległ zmianom. W dalszym ciągu posiadacze mikroinstalacji mogą rozliczać się za zużytą energię w barterze. Za każdą wprowadzoną do sieci kilowatogodzinę można pobrać 0,7 kWh. W przypadku instalacji do 10 kW stosunek ten wynosi 1:0,8.

Nowelizacja ustawy o OZE – wsparcie dla inwestorów i posiadaczy elektrowni

Istotną zmianą jest wprowadzenie reguł dotyczących wsparcia dla inwestycji OZE. Publiczna pomoc finansowa otrzymana w trakcie inwestycji obniża wartość wsparcia, które można otrzymać podczas jej funkcjonowania. Ustawodawcy zależy na zachowaniu odpowiednich proporcji i pomocy tylko w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia danego przedsięwzięcia [3]. Korekty dotyczą również systemu aukcji dla wytwórców. Będą one prowadzone w ramach 5 odrębnych grup – zwanych zwykle koszykami. Instalacje fotowoltaiczne trafiły do koszyka czwartego wraz z lądową energetyką wiatrową. Cena referencyjna energii produkowanej z fotowoltaiki wynosi 420 zł/MWh dla instalacji o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW oraz 400 zł/MWh dla elektrowni większych. Biorąc pod uwagę założenia ustawy, przewiduje się wsparcie dla 750 MW nowych instalacji fotowoltaicznych [4]. Stała cena zakupu energii elektrycznej dotyczy instalacji wykorzystujących biogaz i energię wody.

Źródła:
[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf
[2] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf
[3] http://gramwzielone.pl/trendy/31375/sejm-uchwalil-nowelizacje-ustawy-o-oze-ponadpartyjny-konsensus
[4] http://ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2018

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony