Do popularyzacji wykorzystania energii odnawialnej w dużej mierze przyczynił się program dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych, dzięki któremu wiele gospodarstw domowych wykorzystuje darmową energię czerpaną ze słońca. Nowym zagadnieniem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest fotowoltaika, pozwalająca na wytwarzanie prądu za pomocą własnej instalacji. Obie gałęzie OZE są często ze sobą mylone, dlatego warto wyjaśnić różnice.

Panele fotowoltaiczne kontra kolektory słoneczne

Problem z nazewnictwem

W odniesieniu do obu rodzajów OZE stosowanych jest wiele nazw, jednak nie wszystkie używane są poprawnie. Kolektory słoneczne zwie się w mowie potocznej „solarami”. Często ludzie posługują się niepoprawnym sformułowaniem „kolektor solarny”, które wynika z niepełnego tłumaczenia nazwy z języka angielskiego (ang. solar collector/solar thermal collector, czyli kolektor słoneczny cieplny). Kolejny błąd to nazywanie „baterią słoneczną” urządzeń przetwarzających energię ze słońca w energię cieplną.

Najczęstszy błąd w nazewnictwie paneli fotowoltaicznych (ang. solar/photovoltaic panel) to niepoprawna wymowa, czyli „panele fotowoltaniczne”. Poprawnie nazwa brzmi „panele fotowoltaiczne„. Równoznaczną nazwę dla panelu stanowi moduł, ale czym innym jest już ogniwo fotowoltaiczne – jedna z wielu komórek budujących panel/moduł. Ponadto często używa się skrótu „PV” odnoszącego się do fotowoltaiki (np. panele PV= panele fotowoltaiczne).

Kolektory słoneczne = ciepła woda

Kolektor słoneczny to urządzenie służące do konwersji energii słonecznej w energię cieplną. Promienie słoneczne padają na absorber, który je pochłania. Absorber przekazuje zebrane ciepło czynnikowi (najczęściej roztworowi glikolu i wody) krążącemu w zamkniętym obiegu solarnym. Czynnik oddaje w zasobniku otrzymane wcześniej ciepło wodzie wodociągowej, która jest podgrzewana do określonej temperatury i wykorzystywana np. jako ciepła woda użytkowa. Poza zestawem kolektorów, czynnikiem roboczym i zasobnikiem do prawidłowej pracy całej instalacji niezbędne są inne części, m.in. pompa obiegowa, naczynie przeponowe, odpowietrzniki, zawory i orurowanie.

Rozróżnia się dwa typy kolektorów: płaskie (najczęściej mylone z panelami PV) i rurowe. Różnią się nie tylko budową, ale także zasadą działania, nie zmienia się natomiast efekt ich pracy.

Rynek kolektorów słonecznych do niedawna notował stały wzrost, który został zahamowany zakończeniem programu dofinansowań dla tego typu instalacji.

Panele fotowoltaiczne = prąd

Moduły (panele) fotowoltaiczne wykorzystują tzw. efekt fotowoltaiczny, dzięki któremu wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio z promieni słonecznych, czyli z darmowego, ekologicznego i nieskończonego źródła energii.

Generowany w panelach fotowoltaicznych prąd stały przetwarzany jest w falownikach (inwerterach) na prąd przemienny, który następnie może być wykorzystany na własny użytek lub sprzedany do sieci elektroenergetycznej. To właśnie zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne oraz preferencyjne ceny jej sprzedaży wpływają na krótki czas zwrotu kosztów i wysoką opłacalność tego typu inwestycji.

Instalacja PV charakteryzuje się nieskomplikowaną budową, wysoką trwałością (brak ruchomych elementów) i odpornością na warunki atmosferyczne (w tym grad i wiatr). Różna wielkość modułów oraz możliwość łączenia ich ze sobą, sprawia, że fotowoltaika ma bardzo szerokie zastosowanie – od pojedynczych, małych paneli zasilających parkometry czy latarnie, przez instalacje na dachach domów i firm, aż do wielkich farm fotowoltaicznych (aktualnie największa instalacja w Polsce ma 2 MW mocy). Sama fotowoltaika dla firm, jest coraz bardziej popularna także w polskich warunkach.

Ze Słońcem za pan brat!

Wraz z rozwojem cywilizacji zmienia się sposób i efektywność wykorzystania promieni słonecznych. Krokiem naprzód było wynalezienie sposobu na wygodne i efektywne podgrzewanie wody dzięki kolektorom słonecznym. Prawdziwym skokiem jest wytwarzanie energii elektrycznej na dachu własnego domu czy firmy, co umożliwiają panele fotowoltaiczne. Dzięki temu możemy być niezależni od wzrastających cen energii czy nawet od przerw w jej dostawach, co na tle ostatnich wydarzeń związanych z wprowadzeniem ograniczeń dostaw prądu, wydaje się szczególnie ważne dla przedsiębiorców.

 

Zobacz inne artykuły na temat paneli fotowoltaicznych:

Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami o OZE na naszej stronie internetowej:

Fotowoltaika Kraków

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony