Czy zastanawialiście się, jak dobrać system ogrzewania domu, aby był on nie tylko bezobsługowy i tani w eksploatacji, ale również ekologiczny? Odnawialne źródła energii to gwarancja bezpłatnej energii na wiele lat, a możliwość połączenia technologii pomp ciepła z fotowoltaiką sprawia, że od kilku lat stanowią one poważną konkurencję dla tradycyjnych sposobów ogrzewania paliwem konwencjonalnym.

 

Co to jest pompa ciepła?

Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Pompą ciepła nazywamy urządzenie, które wymusza odwrotny kierunek przepływu ciepła niż to zachodzi w naturze i tym samym produkuje ciepło użytkowe. Wymusza zatem przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Proces zachodzi dzięki energii dostarczonej przez sprężarkę.
Ciepło można pozyskiwać z gruntu, powietrza, wód gruntowych, powierzchniowych.

Działanie pompy ciepła

Instalacja pompy ciepła pracuje na dolnym źródle ciepła, górnym źródle ciepła, instalacji dystrybucji ciepła w budynku oraz jednostce pompy ciepła.
Pompa ciepła działa w ten sposób, że czynnik roboczy odbiera ciepło od dolnego źródła ciepła, następnie w sprężarce następuje wzrost ciśnienia i energii wewnętrznej czynnika i jest on przekazywany do górnego źródła ciepła. W górnym źródle ciepła oddaje energię, tym samym ogrzewając pomieszczenie. Pompa ciepła może służyć zarówno ogrzewaniu w zimie jak i chłodzeniu w lecie.
Pompy ciepła najlepiej współpracują z niskotemperaturowymi odbiornikami ciepła w budynku, to znaczy, że preferuje się ogrzewanie podłogowe lub ścienne, praca z tradycyjnymi grzejnikami jest mniej efektywna.

Dlaczego fotowoltaika?

Fotowoltaika i pompy ciepłaPompy ciepła są wyposażone w sprężarkę, która ma za zadanie zwiększyć ciśnienie i energię wewnętrzną czynnika roboczego. Sprężarka zasilana jest energią elektryczną. Zależnie od współczynnika efektywności danej pompy ciepła, w momencie dostarczenia 1 kWh energii elektrycznej do sprężarki, możemy osiągnąć około 3-4 kWh energii cieplnej. Oznacza to sprawność COP na poziomie 300 – 400%!
Aby zasilić sprężarkę można oczywiście wykorzystać energię pobraną z sieci energetycznej. Można również wykorzystać darmową energię pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej. Fotowoltaika może efektywnie zbilansować zapotrzebowanie sprężarki na energię elektryczną, tym samym zapewniając darmowe ogrzewanie (oraz chłodzenia) dla budynku przez cały rok.

 

Jak to połączyć?

Ważne jest, aby dobrać instalację w ten sposób, aby pokryła zużycie energii przez pompę ciepła, a właściwie przez sprężarkę pompy ciepła. Przykładowo, zużycie energii przez pompę ciepła w ciągu roku to około 5000 kWh. Wynika z tego, że aby zbilansować to zużycie, potrzebujemy instalacji, która rocznie wyprodukuje nam około 5000 kWh energii elektrycznej, co daje instalację PV o mocy 5 kWp. Instalacja może być ulokowana zależnie od możliwości inwestora – na dachu budynku, elewacji lub gruncie.

 

Zimą potrzeba jednak więcej energii…

Pompa ciepła i fotowoltaikaDzięki nowym uregulowaniom prawnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii i wynikającym z nich półrocznym bilansowaniem energii, instalacja fotowoltaiczna będzie wystarczającym źródłem prądu dla sprężarki pompy ciepła.
Instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii w okresie wiosennym i letnim, natomiast pompa ciepła potrzebuje więcej prądu zimą. Dzięki możliwości rozliczania się z zakładem energetycznym w okresach półrocznych mamy możliwość oddania nadwyżek energii do sieci w okresie letnim i odebrania 80% tej energii w zimie (instalacja do 10kWp). W przypadku instalacji większej niż 10 kWp możemy odebrać 70% energii w dowolnym czasie.

 

Bądź EKO!

Odnawialne źródła energii to przyszłość naszej planety i gwarancja produkcji energii niezależnie od stopnia eksploatacji zasobów paliw kopalnych. Aby efektywnie wykorzystywać potencjał Słońca, ciepła geotermalnego, energię płynących wód i ruch wiatru należy łączyć technologie OZE. Powyżej opisany przykład pompy ciepła współpracującej z instalacją fotowoltaiczną pokazuje, że inwestycja jest nie tylko opłacalna w bardzo niskiej eksploatacji, ale również przyjazna ludziom i środowisku naturalnemu.

Źródła:
http://www.fotowoltaikainfo.pl/technika/2014/04/29/instalacja-pompy-ciepla-i-panelu-fotowoltaicznego-idealny-zwizek-dla-domowych-oszczdnoci
http://ladnydom.pl/budowa/1,113332,11096881,Pompa_ciepla_i_ogniwa_fotowoltaiczne___cykl_2_x_ECO.html
http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/24/
http://www.ozebud.pl/

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony