Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) – pierwszy prywatny instytut naukowy w Polsce z głęboką znajomością zagadnień obejmujących energetykę odnawialną, w czerwcu 2018 wydał kolejny raport o stanie rynku fotowoltaiki w Polsce. Opisuje on model polskiego rynku fotowoltaiki i panujące na nim tendencje. Warto poznać najważniejsze wnioski raportu.

Na jakich zasadach powstają instalacje?

Fotowoltaika w Polsce rozwijana jest zwykle na podstawie jednego z trzech głównych modeli, według których powstają nowe instalacje. Są one ściśle związane ze sposobem sprzedaży energii, a co za tym idzie wsparciem państwa [1].

Pierwszym z nich jest system aukcyjny, nad którym czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Polega on na zamawianiu przez państwo określonych ilości energii pochodzącej z OZE i wyznaczeniu jej maksymalnej ceny. Najkorzystniejsze dla kupującego oferty uzyskują pomoc publiczną. Kolejny to system prosumencki, oparty na modelu mikroinstalacji i systemu opustów. Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE przyniosła szereg zmian związanych z tymi modelami. O najciekawszych piszemy w naszym artykule “Nowelizacja ustawy o OZE – zmiany dotyczące fotowoltaiki”.  Trzeci model, to zdefiniowany przez IEO autoproducent – “prosument biznesowy” [1].

Fotowoltaika w polsce 2018 dane z raportu

Fotowoltaika dla firm – kim jest autoproducent?

Według definicji, jest to przedsiębiorstwo, które dużą część zapotrzebowania (nawet 80%) na energię elektryczną pokrywa z własnych źródeł. Wśród nich najpopularniejsze są odnawiane źródła energii [1]. W praktyce – są to małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające umowy na zakup prądu w ramach taryf energii elektrycznej z grupy “C”.  Korzystając z założeń ustawy coraz częściej w ramach tego modelu powstają inwestycje w mikro- lub małe instalacje [1]. Rozwój tego modelu kształtowany jest przez rosnące ceny energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą o OZE (Art. 41. ust. 8.) autoproducenci posiadający mikroinstalację mogą sprzedawać energię po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale [2]. W przypadku instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4. ustawy (01.07.2016), odkupywana będzie energia z instalacji o mocy nie wyższej niż 40 kW [2].

Fotowoltaika w Polsce – udział w rynku – dane z raportu IEO

W momencie, gdy IEO opublikowało raport (stan na koniec maja 2018), łączna moc fotowoltaiki zainstalowanej w Polsce wyniosła ok. 300 MW. Stanowi to 3,4% całkowitej mocy pozyskiwanej z instalacji odnawialnych źródeł energii [1].

Bardzo popularnym źródłem środków na ich budowę były fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Wsparcie oferowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 pokrywało średnio ok. 70% całkowitych kosztów budowy instalacji wykorzystującej energię słoneczną [1]. Głównym odbiorcą tej pomocy były gminy (71%), kolejnym – małe przedsiębiorstwa. Według szacunków na bazie dotychczasowych kontraktów powstanie 189 MW nowych mocy w fotowoltaice [1].

Farmy fotowoltaiczne natomiast są głównie finansowane z aukcji. Raport IEO wskazuje, że w ramach ofert z pierwszej aukcji uruchomiono ok 19 MW mocy, z drugiej – ok. 8 MW. Do końca roku 2018 powinno powstać kolejne 50 MW [1].

Firmy w branży

Fotowoltaika w Polsce ulega ciągłym przeobrażeniom. System aukcyjny wpłynął na strukturę firm działających na rynku. Pojawili się na nim duzi gracze – deweloperzy którzy handlują projektami instalacji z zagwarantowanym wsparciem, oraz inwestorzy, którzy będą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami [1]. Zyskały na znaczeniu firmy, które oferują wykonanie dużych instalacji w modelu EPC – projektują instalację, dostarczają sprzęt i montują go.

Fotowoltaika – czy warto inwestować?

Ceny prądu w Polsce rosną dynamicznie. Szerzej ten temat omówiliśmy w ramach artykułu “Gwałtowny wzrost cen prądu w Polsce – przyczyny, skutki i możliwe rozwiązania”. Model rynku energetycznego w Polsce chroni przed kosztami przede wszystkim gospodarstwa domowe i wielkich odbiorców. W związku z tym prognozuje się, że to właśnie korzystające z taryf „C” przedsiębiorstwa i rolnicy zostaną najbardziej dotknięci tymi niekorzystnymi zmianami [1].

Źródło:
[1] Instytut Energetyki Odnawialnej, Rynek Fotowoltaiki w Polsce, http://ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2018
[2] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony