Tematyka fotowoltaiki w Polsce staje się coraz bardziej popularna. Informację dotyczące korzyści płynących z instalacji takiego systemu docierają do coraz szerszego grona odbiorców. Dzięki szeregowi inwestycji oraz programów edukacyjnych rynek PV w ostatnich latach bardzo mocno rozwija się w naszym kraju.

Moc zainstalowana w PV w krajach UE

„Moc zainstalowana w PV w krajach Unii Europejskiej”
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej

Na  postęp, który nastąpił w fotowoltaice miało wpływ wiele czynników. Najważniejszym z nich jest spadek cen instalacji – zarówno komponentów jak i wykonawstwa. Aktualne ceny w porównaniu do tych sprzed kilku lat sprawiają, że nawet bez wsparcia finansowanego państwa, coraz więcej osób może sobie pozwolić na taką inwestycję. Ponadto, nastąpiło uregulowanie przepisów – wprowadzona została Ustawa o OZE, co zachęciło potencjalnych inwestorów i rozpropagowało ideę energetyki odnawialnej. Sugestywny był także rozwój tego źródła za naszą zachodnią granicą. Zadziałało podejście, że jeśli innym krajom leżącym na podobnej szerokości geograficznej opłacają się takie inwestycję to powinniśmy rozwijać to także u siebie. Także dzięki wprowadzeniu systemu „opustów” dla prosumentów gospodarstwa domowe zauważyły oszczędności jakie daje im fotowoltaika. Natomiast dla przedsiębiorców najbardziej kluczowa stała się możliwość wykorzystywania wyprodukowanej energii na własne potrzeby i odsprzedaż ewentualnej nadwyżki, dzięki czemu mogą w znaczny sposób obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie.   

Co o rynku fotowoltaiki w Polsce mówią liczby?

Jak możemy zauważyć na poniższym wykresie łączna moc zainstalowana w systemach PV w 2016 w Polsce wyniosła ok. 199 MW.

Moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce

„Moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce”
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej

Tylko w 2016 roku powstało aż 101 MW nowych mocy (73 MW to mikroinstalacje). Te liczby doskonale obrazują rosnący popyt na fotowoltaikę. Najczęściej właścicielami mikroinstalacji są osoby fizyczne, które posiadają instalacje do 10 kW. Natomiast przedsiębiorstwa częściej inwestują w większe obiekty – o mocy  10-40 kW. Poniższy wykres pokazujący wielkość instalacji w zależności od statusu wytwórcy doskonale obrazuje opisany wcześniej trend.

wielkość mikroinstalacji na rynku fotowoltaiki w Polsce

„Wielkość mikroinstalacji w zależności od statusu wytwórcy,”
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej

W krajach Unii Europejskiej moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi już 102,5 GW (dane na koniec 2016 roku), mimo ciągłego rozwoju udział Polski to jedynie 0,1%. Wykres przedstawiony poniżej pokazuje naszą pozycję na tle innych państwa Unii Europejskiej zarówno pod względem całkowitej mocy zainstalowanej oraz mocy na mieszkańca. Badania zostały przeprowadzone przez The International Renewable Energy Agency (IRENA). Agencja najprawdopodobniej posłużyła się wartością mocy zainstalowanej w Polsce opublikowaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), która nie uwzględnia mikroinstalacji, które nie korzystają z systemu zielonych certyfikatów. Jeżeli uwzględnić te mikroinstalacje (łączna moc – 199 MW) to Polska znajduje się na 18 miejscu na 28 krajów pod względem mocy zainstalowanej.

Rynek fotowoltaiki w Polsce – świetlana przyszłość?

Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), rynek fotowoltaiki w Polsce w ostatnich latach osiąga co roku wzrost na poziomie minimum kilkudziesięciu procent. Jest to wynikiem korzystnych zmian jakie zaszły w ostatnim czasie, a także coraz większej świadomości społecznej w kwestii energetyki odnawialnej. Wzrost świadczy też o rosnącej roli tej branży na tle całej polityki energetycznej kraju, w czym powoli zaczynamy naśladować dobry przykład idący z zachodu. Korzystne warunki dla rozwoju branży fotowoltaicznej, jakie można zauważyć aktualnie w naszym kraju, mają bezpośredni wpływ na ogromne zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw, które widzą w tym potencjał do obniżenia kosztów produkcji.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony