Na rynku instalacji fotowoltaicznych można wyróżnić dwa główne typy instalacji: on-grid – systemy połączone z siecią elektroenergetyczną oraz off-gridsystemy niezależne od niej.

System Off-grid i On-grid – różnice

Fotowoltaika w systemie on-gridSystem On-grid jest to typ instalacji w której energia elektryczna wyprodukowana przez moduły i przekształcona na prąd przemienny przez falownik w pierwszej kolejności jest zużywana na potrzeby własne obiektu, a nadwyżka jest odsyłana do sieci. Jest to obecnie najpopularniejszy typ instalacji PV. Potrzebna jest jedynie odpowiednia wartość mocy przyłączeniowej obiektu (nie mniejsza niż moc instalacji), a koszt inwestycji jest mniejszy niż dla instalacji niezależnej od sieci elektroenergetycznej. W przypadku firm nadwyżki energii wysyłane do sieci są odsprzedawane do zakładu energetycznego po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, podawanej przez Urząd Regulacji Energetyki kwartalnie. Przykładowo w trzecim kwartale 2017 roku cena ta wyniosła 167,16 zł/MWh.

System Off-grid , często nazywany systemem „wyspowym” jest zdecydowanie rzadziej stosowany niż on-grid. Jest to system dla osób, które chcą być całkowicie bądź częściowo niezależne od energii w sieci elektroenergetycznej. Jego działanie polega na produkcji energii z modułów fotowoltaicznych, zużywaniu jej na bieżące potrzeby oraz magazynowaniu chwilowych nadwyżek energii w akumulatorach.I Nadwyżki wykorzystywane są gdy instalacja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych obiektu (np. w nocy). Ponadto taki system może pełnić rolę swego rodzaju zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie prądu przez zakład energetyczny.

System off-grid w instalacjach fotowoltaicznychSystemy on-grid są popularniejsze, głównie ze względu na niższe koszty inwestycyjne, jednakże spełniają one swoją rolę jedynie w przypadku braku zakłóceń w dostawie energii. Z racji tego, że są podłączone do sieci w przypadku zaniku napięcia na linii zasilającej obiekt, instalacja przestaje działać. Instalacje off-gridowe na tę chwilę są popularne głównie w obiektach które mają niewielkie zużycie energii lub okresowe zapotrzebowanie na nią. Dobrym przykładem w tym przypadku są domki letniskowe, które ze względu na położenie często nie mają możliwości przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej. Istnieją również instalacje hybrydowe które są w stanie połączyć zalety obydwu rozwiązań jednak ich cena przewyższa na ten moment ceny systemów wyspowych co czyni je najmniej atrakcyjnymi dla potencjalnego inwestora. Nie oznacza to jednak, że ta sytuacja nie ulegnie zmianie.

Popularność systemów off-grid

Wzrost cen energii, oraz rozwój nowoczesnych technologii jej magazynowania mogą w przyszłości sprawić, że standardem staną się systemy autonomiczne . Już teraz tego typu rozwiązania zyskują na popularności w krajach takich jak Australia, USA czy RPA, gdzie znacznie taniej jest w wielu przypadkach zainstalować system typu off-grid niż modernizować lub powiększać sieć elektroenergetyczną.

Przy wyborze odpowiedniego typu instalacji najważniejsze jest pytanie w jaki sposób zamierzamy gospodarować energią. Kiedy i do jakich celów będziemy ją wykorzystywać, czy jest niezbędne, abyśmy zawsze mieli „zapasy” energii oraz czy obiekt znajduje się w miejscu gdzie często występują problemy z dostawą energii z sieci.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony