Niewątpliwie jedną z wielu zalet inwestycji w budowę instalacji fotowoltaicznych jest ich stosunkowo krótki  czas realizacji. Jest to zdecydowana przewaga nad szeregiem innych instalacji odnawialnych źródeł energii, gdzie od momentu rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia, może minąć nawet kilka lat. Szybkość realizacji może być aspektem niezwykle istotnym z perspektywy klienta biznesowego, któremu zależy na sprawnym przeprowadzeniu formalności i wymiernych korzyściach w krótkim czasie. Własna instalacja fotowoltaiczna – to temu tematowi poświęcamy dzisiejszy tekst.

Własna instalacja fotowoltaiczna – najpierw audyt techniczny

Przykład instalacji fotowoltaicznej. Elve

Celem przeprowadzenia audytu przez firmę dostarczającą instalację fotowoltaiczną jest obiektywna ocena możliwości montażu paneli. Ogromną wartość wnoszą na tym etapie zdjęcia dachu lub plan konstrukcji dachu, ponieważ na ich podstawie można dokładnie określić usytuowanie budynku oraz zacienienie przez elementy konstrukcyjne (kominy, mury) i inne urządzenia.

 

 

Kolejnym krokiem jest zweryfikowanie wielkości instalacji fotowoltaicznej. Poprawnie dobrana instalacja powinna być dopasowana do potrzeb inwestora. Wielkość instalacji jest dobierana na podstawie metrażu dachu, wysokości rachunków za energię oraz rocznego profilu zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie.

 

Projekt instalacji fotowoltaicznej

W momencie podpisania umowy klientowi przedstawiane są dokładne informacje na temat mocy jego własnej instalacji fotowoltaicznej, jej usytuowania oraz szczegółowe dane dotyczące komponentów. Po podpisaniu umowy  sporządzany jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej, który powinien obejmować następujące punkty:

  • podstawowe dane o instalacji oraz założenia projektowe,
  • plan sytuacyjny z analizą zacienienia oraz z wizualizacją,
  • dobór prawidłowego systemu mocowania paneli,
  • obliczenia elektryczne,
  • dobór urządzeń oraz zabezpieczeń elektrycznych wraz z ich lokalizacją.

Każdy inwestor powinien wymagać od wykonawcy projektu instalacji. Na jego podstawie, wykonawca zamawia  niezbędne urządzenia i materiały, które następnie trafiają do klienta.

Montaż instalacji

Po dostarczeniu materiałów inwestor potwierdza termin realizacji zadania. Sprawna ekipa montażowa jest w stanie wykonać instalację o mocy kilku kW w około 1-2 dni. Jeśli chodzi o większe instalacje, 10 do 40 kW,  jest to czas około 2  do 6 dni. Ekipa instalatorska powinna posiadać odpowiednie uprawnienia (uprawnienia instalatora OZE, uprawnienia SEP, lub uprawnienia projektanta elektryka z Izby Inżynierów Budownictwa), dzięki czemu inwestor  ma gwarancję prawidłowej realizacji inwestycji.

Panele fotowoltaiczne. Własna instalacja fotowoltaiczna.Po wykonaniu instalacji istotne jest aby uprawniony elektryk wykonał rozruch technologiczny wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych, które zapewniają   prawidłowe działanie instalacji przez lata. Każda dobra ekipa monterska posiada osobę z takimi kompetencjami oraz odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi.
 
 

Zgłoszenie mikroinstalacji do zakładu energetycznego

Po zamontowaniu instalacji należy zgłosić  ją do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD – czyli zakład energetyczny) składając wniosek o przyłączenie mikroinstalacji  do sieci elektroenergetycznej.  Zakład energetyczny ma obowiązek wydać warunki przyłączenia w terminie 30 dni jeżeli spełnia ona wymagania stawiane przez OSD.

Po otrzymaniu umowy odbioru energii elektrycznej z mikroinstalacji  inwestora czeka jeszcze zawarcie umowy sprzedażowej ze sprzedawcą zobowiązanym oraz określenie Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POB).

Po podpisaniu przez OSD oraz inwestora powyższych umów,  operator  wydaje zlecenie wymiany dotychczasowego licznika na dwukierunkowy. Pracownicy zakładu energetycznego ustalają z inwestorem datę, a następnie dokonują wymiany. . Od tej pory możemy pełnoprawnie przesyłać energię do sieci elektroenergetycznej.

Jak widać własna instalacja fotowoltaiczna to coś, co jest w zasięgu ręki właścicieli firm. Proces ten jest zdecydowanie prostszy i krótszy, jeżeli zajmie się tym doświadczony wykonawca, który dobrze zna całą procedurę i potrafi skoordynować działania. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe jedynie po zgodzie inwestora oraz po podpisaniu przez niego odpowiedniego pełnomocnictwa.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony