Czy ceny prądu zawsze rosły?

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców prądu na przestrzeni ostatnich 25 lat niestety stale rosły. Różnice w cenie w następujących po sobie latach były różnej skali. Największy skok cen zaobserwowaliśmy w Polsce w roku 2008. Wcześniej ceny energii elektrycznej rosły o około 1 grosz za każdą kWh, natomiast na przełomie roku 2007/2008 zaobserwowaliśmy wzrost o około 5 groszy za kWh. Procentowy wzrost cen energii co roku nieznacznie się różni, jednak niezmienny jest rosnący trend cen prądu elektrycznego, który w najbliższych latach na pewno nie ulegnie zmianie.

W tabeli poniżej przedstawiono dane oraz prognozy podane przez Ministerstwo Gospodarki w 2009 roku.

lata 2006 2010 2015 2020 2025
prognoza cen energii zł / kWh 0,3445 0,4227 0,4909 0,6051 0,6151

Źródło:www.mg.gov.pl

Od czego zależy wzrost cen prądu elektrycznego?

Fotowoltaika a ceny prąduNa ceny energii elektrycznej w Polsce ma wpływ wiele czynników. Wzrost cen prądu jest uzależniony przede wszystkim od cen paliw na rynku światowym i krajowym. Duży wpływ mają również zmiany klimatyczne i idące z nimi w parze dyrektywy nakładające kary za podwyższoną emisję dwutlenku węgla. Niemałe znaczenie mają również inwestycje w infrastrukturę energetyczną państwa. Sieci energetyczne w Polsce są mocno wyeksploatowane i wymagają modernizacji, na co rocznie przeznacza się wiele miliardów złotych. Co więcej, na mocy przepisów elektrownie zobowiązane są do modernizacji starych bloków energetycznych lub zamknięcia ich i budowy nowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami rzędu miliardów złotych.

Jak dużego wzrostu możemy się spodziewać?

Fakt, że ceny prądu zarówno w Polsce jak i na świecie będą stale rosły, jest niepodważalny. Pytanie natomiast, ile procent rocznie może wzrastać cena energii elektrycznej? Specjaliści, na podstawie szeregu złożonych czynników oraz trendów z zeszłych lat szacują, że możemy spodziewać się przyrostu cen energii elektrycznej o 3-4% w skali roku.

lata 2006 2010 2015 2020 2025 2030
prognoza cen energii zł/kWh 0,3445 0,4227 0,5142 0,5961 0,6910 0,8011

Prognoza wzrostu cen energii elektrycznej o 3% rocznie począwszy od 2015 r.

Eksperci twierdzą, że wersja optymistyczna wzrostu cen prądu na rok 2030 to skok cen o 20% w stosunku do obecnych stawek. Równie często mówi się jednak o opcji pesymistycznej, która zakłada skok cen aż o 80%. Znaczyłoby to, że za 15 lat za 1 kWh energii elektrycznej będziemy musieli zapłacić ponad 93 grosze, przy obecnych niecałych 52 groszach!

Co na to fotowoltaika?

Osoby rozważające inwestycję w instalację fotowoltaiczną najczęściej nie biorą pod uwagę cen prądu, które corocznie będą wzrastać. O ile początkowo 3% rocznie może nie stanowi szokującego przyrostu, o tyle sumując kwoty jakie co roku wydajemy na energię elektryczną, po kilku latach robi się z tego pokaźna suma, z której część można zainwestować już teraz, tak aby cieszyć się niezależnością od wzrastających cen energii.
Przyjmijmy, że płacimy co miesiąc 300 złotych za energię elektryczną. W skali roku jest to wydatek 3600zł. W następnym roku będzie to około 3708zł, natomiast za 15 lat roczna kwota wydana na energię elektryczną będzie wynosiła 5609 zł. Suma wydatków na energię elektryczną przez te 15 lat to prawie… 69 000 złotych. Warto zainwestować tej sumy w instalację fotowoltaiczną i cieszyć się darmowym prądem oraz niezależnością od wzrostu cen energii przez wiele długich lat!

Źródła:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony