Pomimo nadzwyczaj dynamicznego rozwoju energetyki słonecznej w Polsce w ostatnich latach, wiele osób wciąż poddaje w wątpliwość efektywność instalacji fotowoltaicznych na naszej szerokości geograficznej. Warto zatem przeanalizować zarówno wiarygodne badania nasłonecznienia dla naszego kraju, ale również polegać na doświadczeniu sąsiednich państw, którym fotowoltaika rokrocznie przynosi szereg korzyści i oszczędności.

Co to jest nasłonecznienie?

Nasłonecznieniem nazywamy wartość sumy natężenia promieniowania słonecznego na określoną powierzchnię (najczęściej m2) w określonym czasie. Wyraża się ją w jednostkach energii na powierzchnię, np. kWh/m2. Zazwyczaj natężenie promieniowania podawane jest w okresach rocznych. Określenie wartości nasłonecznienia jest niezwykle pomocne i stanowi podstawę do prognozowania uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.

Jakie nasłonecznienie mamy w Polsce?

Mapa nasłonecznienia w Polsce

Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w Polsce są ekonomicznie uzasadnione ze względu na korzystne warunki nasłonecznienia. Uśredniona roczna ilość energii słonecznej, jaka dociera do powierzchni Ziemi na terenie Polski zawiera się w przedziale 950-1200 kWh/m2 .

Na mapie przedstawiono nasłonecznienie obszaru Polski. Największe nasłonecznienie możemy zaobserwować w centralnej części Polski oraz na południu. Na terenie naszego państwa nie obserwuje się skrajnie niskich wartości nasłonecznienia, co sprawia, że systemy fotowoltaiczne będą przynosiły wymierne korzyści i porównywalne uzyski niezależnie od lokalizacji na terenie całego kraju.

 

 

Zdjęcie nasłonecznienia w Polsce pochodzi z definicji „Nasłonecznienie” z Wikipedii

Porównanie warunków polskich na tle Europy

Mogłoby się wydawać, że liderami na rynku fotowoltaicznym powinny być Włochy czy Hiszpania – w kwestiach nasłonecznienia odnotowuje się tam prawie dwukrotnie wyższe wartości nasłonecznienia niż w Polsce. Intrygujący natomiast jest fakt, że najwięcej mocy zainstalowanej w sektorze fotowoltaiki w Europie mają Niemcy a w czołówce znajduje się zachmurzona Wielka Brytania. Niemcy przez wiele lat były światowym liderem zarówno w corocznie instalowanej mocy w fotowoltaice jak i uzyskiwanej z niej energii elektrycznej, co jest wynikiem m.in. bardzo dobrego nasłonecznienia. Wielka Brytania natomiast słynie z deszczowej pogody i zachmurzonego nieba, co w żadnym wypadku nie przeszkadza Brytyjczykom w corocznym instalowaniu pokaźnych mocy instalacji oraz odnotowywaniu bardzo zadowalających uzysków.

Istotny jest w tym wypadku fakt, że warunki słoneczne Polski są w zasadzie identyczne z tymi, jakie odnotowuje się w Niemczech, natomiast na tle Wielkiej Brytanii wypadamy znacznie lepiej.

Mapa nasłonecznienia Europy dostępna jest pod adresem http://solargis.info/imaps/#c=51.505323,19.720459&z=7

Czy fotowoltaika to rozsądne rozwiązanie w Polsce?

Montaż instalacji fotowoltaicznej w PolsceBazując zarówno na obserwacji nasłonecznienia w Polsce jak i na doświadczeniu innych krajów należy przyznać, że obszar Polski stanowi dobre miejsce dla inwestycji w sektor fotowoltaiki. Ze względu na nasz klimat, prawie 80% uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej będzie przypadało na półrocze letnie oraz miesiące wiosenne i jesienne.

Obszar Polski południowej w skali roku może otrzymywać nawet o 10% więcej energii słonecznej niż tereny wysunięte na północ, co szczególnie uzasadnia inwestycje w południowych województwach naszego kraju.

Wbrew powszechnym przekonaniom, długotrwałe upały i bezwietrzna pogoda to warunki, które nie sprzyjają produkcji energii z fotowoltaiki – wysoka temperatura powoduje nagrzewanie ogniw słonecznych, co w rezultacie prowadzi do spadku sprawności urządzeń. Dlatego powszechnie uważa się, że polskie warunki klimatyczne są optymalne dla instalacji fotowoltaicznych.

 

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony