Fundacja na rzecz Energii Odnawialnej

REGON: 366749480  NIP: 6772416672  Numer KRS: 0000666990
adres strony internetowej, na której są dostępne oficjalne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cele działania fundacji

a) popularyzacja wśród społeczeństwa zasad ochrony środowiska naturalnego
b) popularyzacja odnawialnych źródeł energii
c) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
d) zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego polski poprzez rozwój rozproszonych źródeł energii
e) poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, osób fizycznych samorządów terytorialnych i innych podmiotów
f) poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa
g) poprawa świadomości społeczeństwa na temat produkcji, dystrybucji i zużycia energii z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony