Fotowoltaika dla Firm

 

 

 

 

 

 

Dlaczego Elve?


Najwyższy Standard Obsługi - Elve Kraków  Najwyższy standard obsługi

Pracujemy na najwyższym standardzie obsługi Klienta w branży energii słonecznej w Polsce. Naszym celem jest 100% klientów zadowolonych z naszych usług.

Obsługa Wymagających Klientów - fotowoltaika  Specjalizacja w obsłudze wymagających klientów

Specjalizujemy się w wykonaniu instalacji dla budynków użytkowych. Obsługujemy w większości wymagających klientów biznesowych i wiemy jak sprostać ich oczekiwaniom.

 Fachowy zespół Elve Kraków  Fachowość zespołu Elve

Wszyscy specjaliści których zatrudniamy posiadają gruntowną wiedzę na temat instalacji fotowoltaicznych, a większość z nich posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska bądź energetyki.

Dlaczego Fotowoltaika?


Czysty Zysk  Czysty Zysk

Instalacja fotowoltaiczna pozwala zaoszczędzić, dzięki niższemu zużyciu prądu z sieci oraz dodatkowo zarobić na odsprzedaży nadwyżek energii. Zwrot z takiej inwestycji wynosi 10-15% rocznie.

Bezpieczeństwo Energetyczne  Bezpieczeństwo energetyczne

Przestarzała tradycyjna energetyka i rosnące zapotrzebowanie na prąd zwiększają ryzyko przerw w dostawach prądu. Własna instalacja fotowoltaiczna zapewnia dużo większy poziom bezpieczeństwa.

 Zrównoważony rozwój - Elve fotowoltaika  Zrównoważony rozwój

Rozpowszechnienie energetyki słonecznej wspiera rozwój kraju oraz firm i gospodarstw domowych. Co ważne, jest to rozwój, który wspiera zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Jak pracujemy?


 

Proces obsługi - fotowoltaika. Panele fotowoltaiczne dofinansowania
Jak działa Elve przy montażu paneli fotowoltaicznych

Pytania i odpowiedzi


Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika (ang. photovoltaic, PV) to dział nauki i techniki, należący do odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się generowaniem prądu elektrycznego bezpośrednio z promieniowania słonecznego, wykorzystując w tym celu tzw. efekt fotowoltaiczny.

Jak to działa?

Panel (moduł) fotowoltaiczny wykorzystuje tzw. efekt fotowoltaiczny, w którym energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w energię elektryczną. Panel generuje prąd stały (DC), dlatego aby wykorzystać wyprodukowaną energię w większości naszych urządzeń, bądź by dostarczyć ją do sieci elektroenergetycznej, niezbędne jest użycie falownika (inwertera), który przekształca prąd stały (DC) w prąd przemienny (AC) o napięciu 230 lub 400V. Wytworzony prąd jest używany na potrzeby własne, a niewykorzystana nadwyżka jest sprzedawana do sieci elektroenergetycznej.

Czym różni się panel fotowoltaiczny od kolektora słonecznego?

Różnica w wyglądzie zewnętrznym jest niewielka, zasadnicza jest natomiast różnica w działaniu obu urządzeń. Kolektor słoneczny zamienia energię promieniowania słonecznego w energię cieplną. Krążący w obiegu czynnik odbiera ciepło od kolektora i przekazuje je w wymienniku wodzie użytkowej. Ogniwo fotowoltaiczne (część panelu fotowoltaicznego) zamienia energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną możliwą do wykorzystania lub sprzedaży.

Z czego składa się zestaw fotowoltaiczny?

Najważniejszymi urządzeniami w instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne i falownik/i (inwerter/y). Do posadowienia paneli stosuje się różnego rodzaju konstrukcje wsporcze. Do prawidłowego działania instalacji niezbędne jest również okablowanie i elementy łączące oraz układ zabezpieczeń.

Jak ciężkie są panele?

Panel fotowoltaiczny o powierzchni ok. 1,6 m2 waży zazwyczaj 16-22 kg, natomiast konstrukcje wsporcze wykonane są z aluminium, dlatego kompletne instalacje fotowoltaiczne są lekkie i pozostają bez wpływu na stabilność konstrukcji dachu.

Jaka jest awaryjność paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne przed wprowadzeniem na rynek są szczegółowo testowane i sprawdzane (np. na obecność mikropęknięć), ponadto są one odporne na wszelkie warunki atmosferyczne, dlatego awaryjność tych urządzeń jest bardzo niska. Gwarancja producentów na panele fotowoltaiczne wynosi od 10 do 12 lat, oraz 20 do 25 lat na liniową moc panelu.

Czy instalacja jest odporna na warunki atmosferyczne (grad, silny wiatr)?

Panele fotowoltaiczne są odporne na grad, zalegający śnieg, oraz zmienne warunki pogodowe. Ponadto, prawidłowo wykonana konstrukcja wsporcza gwarantuje wytrzymałość nawet na bardzo silny wiatr.

Czy instalacja fotowoltaiczna działa w zimie?

Tak. Ogniwa fotowoltaiczne pracują niezależnie od temperatury zewnętrznej, warunkiem ich pracy jest jedynie obecność promieniowania słonecznego.

Czy instalacja fotowoltaiczna działa w czasie deszczu?

Tak. Opady deszczu nie zaburzają pracy instalacji fotowoltaicznej.

Czy cień wpływa na pracę paneli fotowoltaicznych?

Tak. Zacienienie powierzchni panelu skutkuje spadkiem mocy. Jednakże prawidłowe zaprojektowanie instalacji (zachowanie odpowiedniej odległości od innych obiektów oraz między rzędami paneli) gwarantuje brak zacienienia modułów w ciągu całego dnia, a więc większy uzysk energii.

Czy każdy może zainstalować fotowoltaikę?

Tak. Instalację PV może zainstalować każda osoba posiadająca określony stosunek prawny do nieruchomości (własność, dzierżawa, wynajem) na której ma ona powstać.

Czy muszę być właścicielem nieruchomości?

Nie. Instalacja może być zamontowana i podłączona do sieci pod warunkiem złożenia oświadczenia o tytule prawnym do nieruchomości. Tak więc można dzierżawić lub wynajmować dany lokal.

Gdzie mogę zamontować instalację?

Dzięki różnym rozwiązaniom konstrukcji wsporczych, panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach płaskich i spadzistych, bezpośrednio na powierzchni ziemi, a nawet na elewacjach budynków. Jedynym warunkiem jest bezpośrednie padanie promieni słonecznych i brak zacienienia przez inne obiekty. Instalacje fotowoltaiczne stosowane mogą być wszędzie tam, gdzie potrzebny jest prąd, czyli zarówno w domach jednorodzinnych jak i w hotelach, fabrykach czy budynkach użyteczności publicznej.

Jak dużą instalację mogę zamontować?

Wielkość instalacji zależy od dostępnej powierzchni do usytuowania paneli  jak również od preferencji inwestora. Można przyjąć moc 1 kWp przypadającą na powierzchnię ok. 7 m² na dachu skośnym oraz ok. 10-15 m² na dachu płaskim lub na gruncie.

Czy kąt nachylenia dachu ma znaczenie?

Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych w polskich warunkach to 30-40 stopni. Można go uzyskać przez odpowiednio dobraną konstrukcję wsporczą, która umożliwia montowanie paneli zarówno na dachach płaskich jak i dachach o dużym kącie nachylenia. W praktyce, w uzasadnionych przypadkach stosuje się także montaż paneli o mniejszym kącie nachylenia. Pozwala to bardziej efektywnie wykorzystać dostępną powierzchnię dachu lub gruntu przy niewielkiej zmianie w produkcji energii.

Czy fotowoltaika powoduje hałas?

Panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu. Jedyną częścią instalacji fotowoltaicznej, która powoduje hałas jest falownik, którego poziom natężenia dźwięku sięga 30-45 dB, czyli jest porównywalne do pracy domowej lodówki.

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna dla ludzi w jej otoczeniu?

Instalacja wykonana przez certyfikowanego instalatora OZE, spełnia warunki ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej. Wszystkie połączenia elektryczne są niedostępne dla przypadkowych osób, a prawidłowo dobrane zabezpieczenia i instalacja odgromowa zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego.

Jakiej obsługi wymaga instalacja?

Instalacja fotowoltaiczna jest zupełnie bezobsługowa. Zaleca się jedynie czyszczenie paneli raz do roku w celu uniknięcia spadku sprawności.

Czy instalacja opłaca się na naszej szerokości geograficznej?

Tak. W Polsce średnia wartość nasłonecznienia wynosi 1000 kWh/m²/rok. Warunki słoneczne w naszym kraju zbliżone są do warunków w Niemczech, gdzie w 2014r. zainstalowana moc wynosiła 38 GW, czyli mniej więcej tyle ile wynosi całkowita moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w Polsce.

Jaki jest koszt instalacji?

Koszt instalacji zależy od jej mocy zainstalowanej (kWp). Im większa instalacja tym cena jednostkowa instalacji maleje (zł/kWp). W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.

Blog


Zostaw nam swój numer

Skontaktujemy się z Tobą!


Elve - Fotowoltaika Kraków

Elve sp. z o.o. sp. k.
Retoryka 1
31-108 Kraków

Adres e-mail: info@elve.pl
Telefon: 12 200 21 00

KRS: 0000561231
NIP: 6772389604
REGON: 361651551

Kapitał zakładowy w całości opłacony